Preskoči na glavni sadržaj
Izjava o odricanju od odgovornosti

Podaci predstavljeni na reonics.com (u daljnjem tekstu "Web stranica") temelji se na reonickim iskustvima i sastavljena je prema najboljim reonickim saznanjima. Iako se vodilo računa o sastavljanju podataka, Rheonics ne preuzima odgovornost za njihovu cjelovitost ili točnost.

Informacije, preporuke i primjeri predstavljeni na ovoj web stranici ne oslobađaju vas od obaveze ispitivanja mogućnosti povrede prava trećih strana i, ako je potrebno, pojašnjenja pozicije.

INFORMACIJE PRUŽAJU REONIKA „KAKVI JESU“ I BILO KOJA IZRIČITA ILI PODRAZUMIJENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE JAMSTVA ZA PRODAJNU I PRIMJERENOST ZA ODREĐENU SVRHU INFORMACIJA ILI PROIZVODA ILI BOTHA. OSIM VOLJNIH AKTOVA IN DO NAJVIŠEG OBIMA DOZVOLJENEGA ZAKONA, REONIKA NIKADA NE ODGOVARJA ​​ZA BILO KOJE NEPOSREDNE, NEPOSREDNE, POSEBNE, OBRAZLOŽENE ILI POSLEDICE ŠTETE, NABAVKA PROIZVODA SUBSTATUALNIH PROGRAMA ILI GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI ILI PREKIDA POSLOVANJA ILI ŠTETNOG UČINKA NA LJUDE, PREDMETE, ŽIVOTINJE ILI FIZIČKE OSOBE, KAKO BI NASTALI I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, LI U UGOVORU, ILI OSTROJA ODGOVORNOST U suprotnom) NASTANAK NA BILO KOJI KORIŠTENJE INFORMACIJA ILI PROIZVODA ILI OBJE, ČAK I SAVJETENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

1. Pravne informacije

Prije nego što pristupite sadržaju na ovom web mjestu, pažljivo pročitajte ovaj dokument.

Kroz ovu web stranicu (www.rheonics.com), Rheonics vam pruža niz resursa, uključujući ažuriranja, poboljšanja, nove značajke i / ili dodavanje novih svojstava web mjesta, podliježu sljedećim uvjetima korištenja ("TOU").

TOU i svi dodatni uvjeti objavljeni na ovoj web stranici zajedno primjenjuju se na vaš pristup i korištenje ove web stranice i čine cjelokupni ugovor između reonice i vas u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

2. Prihvaćanje

Upotreba ove stranice upućuje na to da prihvaćate, bez ograničenja ili kvalifikacije, ovu TOU i prihvaćate da će biti obvezani svim odredbama i odredbama sadržanim i / ili navedenim u ovom dokumentu. Preporučujemo preuzimanje i / ili ispis TOU-a i pažljivo pročitajte odredbe prije korištenja ove web stranice. Niste ovlašteni koristiti ovu stranicu bez prihvaćanja ovih uvjeta. Nadalje, ovi uvjeti ni na koji način ne mijenjaju uvjete bilo kojeg drugog ugovora koji imate s Rheonics-om. Takvi određeni uvjeti mogu biti dodatak TOU-u. U mjeri u kojoj su takvi određeni pojmovi u neskladu s TOU-om, oni će zamijeniti TOU.

3. Pravo na promjenu Uvjeta

Rheonics može dodati, promijeniti, ukloniti ili ažurirati bilo koji dio TOU-a u bilo kojem trenutku. Sve promjene ovog TOU-a ili bilo kojeg uvjeta objavljenog na ovoj web stranici stupaju na snagu čim se objave. Vaš daljnji pristup ili upotreba ove stranice nakon objavljivanja bilo kakvih promjena smatrat će se vašim obvezujućim prihvaćanjem tih promjena ili dopuna. Stoga biste trebali redovito provjeravati TOU kako biste bili sigurni da ste svjesni svih Uvjeta koji reguliraju uporabu ove stranice. Najaktualnija verzija TOU-a može se pregledati putem interneta klikom na hipervezu "Uvjeti korištenja" koja se nalazi na dnu naših web stranica. Ako u bilo kojem trenutku uvjeti za vas više nisu prihvatljivi, trebali biste odmah prekinuti sav pristup i korištenje ove stranice.

Rheonics zadržava pravo u bilo kojem trenutku dodati, promijeniti, ukinuti, ukloniti ili obustaviti bilo koju Uslugu koja se nudi na ovom Web mjestu privremeno ili trajno, bez najave i bez odgovornosti, prema vlastitom nahođenju Rheonics.

4. Korištenje ove stranice

Nije vam dopušteno koristiti ovu stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima i odredbama ili bilo kojim drugim ugovorom. Ne možete koristiti web mjesto na način koji može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti bilo koji Rheonics Group Server i / ili Server njegovih pridruženih kompanija ili mrežu spojenu na ove poslužitelje. Ne smijete pokušati dobiti neovlašteni pristup bilo kojim web mjestima, drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama povezanim s ovim poslužiteljima, npr. Hakiranjem, ispisom lozinki ili na bilo koji drugi način.

Ovu stranicu objavljuje, održava i upravlja Rheonics-om. Ako odlučite pristupiti ovoj stranici izvan Švicarske, to radite na vašu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje važećih lokalnih zakona. Rheonics ne predstavlja da su materijali na ovoj stranici prikladni ili dostupni za upotrebu izvan SAD-a i pristupanje njima s teritorija na kojima bi njihov sadržaj mogao biti ilegalan ili zabranjen.

5. Vlasništvo

Osim ako je drugačije navedeno, svi materijali opisani ili prikazani na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na, publikacije, informacije i slike (pod zajedničkim nazivom „Sadržaj“) zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakom ili drugim vlasničkim pravima tvrtke Rheonics, i / ili njenim povezanim ili druge davatelje treće strane. Autorska prava i sva ostala vlasnička prava na sadržaju pridržana su Rheonics-a ili njegovih davatelja licenci. Sva prava koja ovdje nisu izričito navedena pridržana su.

Sadržaj dostupan na web mjestu ne uključuje dizajn ili izgled Rheonics Web stranice. Elementi web stranice Rheonics zaštićeni su zakonima o zaštitnim znakovima, nepoštenom konkurencijom i drugim zakonima i ne mogu se kopirati ili imitirati u cijelosti ili djelomično. Nijedan logotip, grafika, zvuk ili slika s web-mjesta aRheonics ne mogu se kopirati ili prenijeti osim ako to Rheonics izričito ne dozvoli.

Slažete se da ćete poštivati ​​sve dodatne obavijesti o autorskim pravima, informacije ili ograničenja sadržana u bilo kojem Sadržaju i poštivati ​​prava intelektualnog vlasništva trećih strana kada koristite Sadržaj dostupan na ovoj web stranici. Ni obavijesti o autorskim pravima ili vlasništvu, amblemi niti bilo koja značajka koja služi za identifikaciju Sadržaja ni pod kojim se uvjetima ne smiju mijenjati ili uklanjati i zadržavat će se na svim reprodukcijama.

Ne možete objaviti, prikazivanje, prenošenje, prenositi ili prodavati, reproducirati, mijenjati, stvarati izvedena djela, dekompilirati ili rastavljati, distribuirati, izvoditi, prikazivati ​​ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka OD RHEONIKA, OSIM KAO TAKO DA DOČAJNO DOSTAVA TOU ILI BILO KOJI DRUGI PRIJAVNI UGOVOR O LICENCI. NEZAKONJENO KORIŠTENJE JE ZABRANJENO ZAKONOM, A MOŽE REZULTATI U SEDMIM GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM KAZNIMA.

6. Linkovi

Ova web lokacija može sadržavati hiperveze ili reference na druge internetske stranice na World Wide Webu. Te su veze navedene samo radi vaše udobnosti. Čim koristite ove veze napuštate ovu stranicu. Povezane stranice nisu pod kontrolom tvrtke Rheonics nije pregledala ta web mjesta. Dakle, Rheonics nije odgovoran za sadržaj ili bilo koji oblik prijenosa koji je primljen s bilo kojeg povezanog web mjesta ili reference koji su povezani sa ili sa ove stranice. Rheonics odriče sva jamstva, izražena ili podrazumijevana, i ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu, prirodu, točnost, pouzdanost ili valjanost bilo kojeg sadržaja na bilo kojem povezanom web mjestu. Poveznice s ove web stranice na bilo koje drugo web mjesto ne znače da Rheonics to web mjesto odobrava, podržava ili preporučuje.

7. Publikacije dostupne na ovoj stranici

Rheonics vam pruža informacije o proizvodima, uključujući, ali ne ograničavajući se na dokumentaciju, tehničke specifikacije, tehničke listove i sve dodatke koji su u ovom tekstu, kao i druge dokumente ili ispise koji se odnose na druge proizvode u bilo kojem obliku (pod nazivom "Publikacije"). Publikacije dostupne za preuzimanje podliježu intelektualnim i drugim vlasničkim pravima. Rheonics ovime daje korisniku neekskluzivno, neprenosivo, opozivno pravo preuzimanja, upotrebe i kopiranja (tj. Elektroničkog kopiranja i ispisa izvoda na papiru), pod uvjetom da (1) donja obavijest o autorskim pravima bude prikazana u svim kopijama i da se pojavljuju i obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dozvoli, (2) uporaba takvih Publikacija dostupnih na web stranici isključivo za upotrebu u granicama TOU-a, posebno u poslovne svrhe ove web stranice kako je gore navedeno i neće se kopirati ili objavljeno na bilo kojem mrežnom računalu, pohranjeno u sistemu pretraživanja ili emitirano na bilo kojem mediju, (3) upotreba je u granicama definiranim od strane TOU-a i (4) nijedna izmjena nijedne Publikacije se ne vrši.

Publikacije dostupne za preuzimanje s ove stranice ili putem njih mogu biti podložne drugim licencnim ugovorima. Na ove Licencne ugovore i prava dodijeljena ovim sporazumom neće se utjecati. Posebni uvjeti važećih Ugovora o licenci mogu biti dodatak ovom TOU-u. U mjeri u kojoj su takvi određeni pojmovi u neskladu s TOU-om, oni će zamijeniti TOU.

PUBLIKACIJE objavljene na ovoj stranici mogu sadržavati tehničke ili činjenične netočnosti i tiskarske pogreške, za koje smo APPOLIGIZE, međutim, mi moramo odriču se svake odgovornosti u vezi s tim, da li pod ugovorom ili pod djelu. RHEONIKA I / ILI NJIHOVI AFFILIJATI MOGU BITI PUNJENJA I / ILI PROMJENE U PUBLIKACIJAMA U bilo koje vrijeme.

8. Informacije dostupne na ovoj web stranici

Radi vaše udobnosti, Rheonics može s vremena na vrijeme učiniti dostupnim kao dio ovih informacija i podataka u vezi s proizvodima kao i druge informacije (pod nazivom "Informacije"). Svi se podaci daju u informativne i poslovne svrhe kako je gore navedeno samo u okviru TOU-a, bez ikakvih obveza i ni pod kojim se uvjetima ne smiju smatrati ponudom za zaključivanje ugovora. Ni Rheonics i / ili njene podružnice niti bilo koji od njenih dobavljača informacija ne snose odgovornost za bilo kakve pogreške ili kašnjenja u objavljivanju podataka ili za bilo koje radnje poduzete u skladu s njima.

SVE INFORMACIJE pružaju se na osnovama "KOLIKO JE". RHEONICI I / ILI NJIHOVI ZAVODI OVDJE ODREĐUJU SVE JAMSTVA I UVJETE U VEZI SA INFORMACIJAMA KOJE SU DOSTAVE NA OVOM MJESTU, BEZ IZJAVE, IMPLICIRANIH ILI STATUTORA ILI SPOSOBNOSTI ZA DODATNU NAMJENU. RHEONIKA I / ILI NJIHOVI SPREMNICI NE SMEJU BITI PREDSTAVE U VEZI NA TOČNOST, VRIJEDNOST I DOSTOJNOST PODATAKA, REZULTATA ILI PROIZVODA NAVEDENE NA OVOJ STRANICI.

Logotipi treće strane prikazani na internetskim stranicama Rheonics-a mogu se zaštititi i podvrgnuti propisima odgovarajućih zakona o intelektualnom vlasništvu i imovinskih prava pojedinih vlasnika.

9. Odricanje od jamstava i štete

KORIŠTENJE OVOG MJESTA JE NA VAŠOM RIZIKU. OVAJ MJESTO (UKLJUČUJUĆI SVE SADRŽAJ I FUNKCIJE KOJE SE DOSTAVE DOSTUPNO NA DOSTAVLJANJU ILI DOSTUPANO NA OVOM MJESTU) pruža se "KAO JE." IZUZIMO KAKO JE GARANCIJENO U DRUGIM UGOVORIMA O LICENCI, RHEONICI OVDJE ODUZIMAJU SVE GARANCIJE NA SVOJOJ DRŽAVI NA SVOJOJ DRŽAVI. 1) ZA TOČNOST, PRODAVLJIVOST, PRIKLADNOST ZA POSEBNU NAMJENU ILI NEPOKRETANJE BILO KOJEG SADRŽAJA, OBJAVLJENOG ILI DOSTUPNIM KROZ MJESTO, (2) DA SLUŽBA DA TAKO DOSTAVLJA OVAJ položaj, BESPLATNO JE DRUGOGA VIRUSA! OŠTEĆITE ILI NAZOVITE ŠTETU NA RAČUNALNOJ OPREMI ILI BILO KOJOJ DRUGOJ IMOVINI KADA DOSTAVITE, BROJITE, PREUZIMATE ILI DRUGO KORISTITE web mjesto.

10. Ograničenje odgovornosti

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, uključujući, ali ne ograničavajući se na RHEONICS nehata, kaznit RHEONICS I / ili njegovih podružnica, njeni dužnosnici, njegova employess ili trećim osobama navedenim na ovoj stranici, biti odgovoran za bilo koje posljedične, izravnu, slučajnu, izravnu, kaznenu ILI POSEBNU ŠTETU , UKLJUČUJUĆI GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK DOBITA ILI GUBITAK PODATAKA, ODNOSNO NA (1) KORIŠTENJE, (2) NEMOĆNOST KORIŠTENJA ILI (3) GREŠKE ILI PROMJENE U SADRŽAJU I FUNKCIJAMA OVOG MJESTA AKO JE RHEONIKA ILI OVLAŠTEN PREDSTAVNIK NJIHOVO obaviješten o mogućnosti takvih oštećenja. PRAVILNI ZAKON NE MOŽE DOZVOLITI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE POSLJEDIČNIH ILI NESREČNIH ŠTETA, PA NAVEDENO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČIVANJE NE MOŽE PRIJAVITI NA VAS.
NIKADA NE POSTOJI REONIČKE GRUPE I / ILI NJIHOVA POTPUNO ODGOVORNOST ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROCE DJELOVANJA (UKOLIKO U UGOVORU ILI TORTU, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENE NJIH, NJEGOVOSTI ILI DRUGAČIJE DOSTOJANO ILI KAKO DALJE NA DRUGOM DANU) UPORABA OVOG MJESTA), PREKO 10.000 EUR, -.

BILO KOJA AKCIJA POKRENJENA PROTIV RHEONIKA POVEZANE ILI U SVEZI S OVOM MJESTOM MORA SE ODUZIMATI I OBAVIJESTI RHEONICIMA PISATI KOD JEDNOG (1) GODINE NAKON DATUMA UZROK ZA AKCIJU AROSE.

11. Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati Rheonics-a i / ili njegove podružnice i sve njegove zastupnike, direktore, zaposlenike, davatelje licence i davatelje licence (zajedno, „Oštećene stranke“) bezazlene od i protiv bilo koje odgovornosti i troškova (uključujući, bez ograničenja , odvjetničke naknade i troškovi) koje su nastale od strane oštećenih stranaka u vezi s bilo kojim zahtjevom koji proizlazi iz bilo kojeg kršenja TOU-a ili prethodnih izjava, jamstava i sporazuma. Surađivat ćete u potpunosti koliko je to potrebno u obrani Rheonics-a o bilo kojem zahtjevu. Rheonics i / ili njegove podružnice pridržavaju pravo o svom trošku preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad bilo kojim materijalom na koji drugi način podliježe naknadi štete i ni u kojem slučaju nećete riješiti nijednu stvar bez pismenog pristanka Rheonics-a.

12. Obavijest o autorskim pravima

Copyright © 2019 Rheonics. Sva prava pridržana.

13. Mjerodavno pravo / nadležnost

TOU će se upravljati i tumačiti prema zakonima Švicarske, a ne provodeći njegove odredbe o sukobu zakona. Pristupom i / ili korištenjem ove web stranice potvrđujete da ste vezani ovim uvjetima i odredbama i svim primjenjivim zakonima i propisima.

Slažete se da će za bilo kakvu tužbu, tužbu, tužbu ili postupak koji proističe iz ovih uvjeta Okružni sud u Švicarskoj imati isključivu nadležnost, pod uvjetom da se takva ekskluzivnost ne odnosi na pravne radnje koje je Rheonics pokrenuo ili pokrenuo.

14. završetak

Ovaj Ugovor i sva prava dodijeljena ovim Ugovorom automatski prestaju važiti kada prestanete biti zaposleni ili zastupnik Društva ili se više ne smatraju predstavnikom Društva iz bilo kojeg drugog razloga, osim ako su produženi uz obostrani pisani pristanak stranke. Obje strane imaju pravo otkazati ovu TOU u ​​bilo kojem trenutku uz redovitu najavu. Obavijest o korisniku uputit će se putem e-maila na adresu .

Bez obzira na TOU, Rheonics zadržava pravo, bez prethodne najave i prema vlastitom nahođenju, raskinuti licencu za upotrebu ove stranice i blokirati ili ograničiti budući pristup i upotrebu ove web stranice iz bilo kojeg razloga.

15. Opće odredbe

Ako se bilo koja od odredaba TOU-a smatra nezakonitom, nevažećom ili iz bilo kojeg razloga neprovodivom, tada se ta odredba smatra izdvojljivom od ovih uvjeta i ne utječe na valjanost, zakonitost i izvršljivost bilo koje druge odredbe. Umjesto nevaljane odredbe, pretpostavlja se da će se stranke sporazumiti o valjanoj odredbi, koja je najbliža onoj koja je stvarno dogovorena; isto se primjenjuje u slučaju propusta.

Za povratne informacije o web mjestu ili tehničke komentare možete nam se obratiti putem e-maila na , Ostale komunikacije trebaju se voditi kako je naznačeno na web mjestu.

16. Napomena potencijalnim investitorima

Informacije sadržane na ovoj stranici ne predstavljaju ponudu ili poziv za ulaganje. Rheonics ne snosi nikakvu odgovornost za cjelovitost i ispravnost objavljenih informacija.

 

Traži